Bovenkant menu

Home > Onderzoek naar AGA's > De wetenschap in het algemeen

De wetenschap in het algemeen

In de wetenschap doen we wetenschappelijk onderzoek, op basis van evidence- based, dus op basis van bewijs.

Zo een wetenschappelijk onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Zo kan het via -gerandomiseerd en dubbelblind- onderzoek worden uitgevoerd.

Dit betekent dat de personen, de deelnemers, voor zo een onderzoek willekeurig bij elkaar zijn gezocht (dit noemen we gerandomiseerd) en daarbij dat de onderzoeker en de deelnemende patiŽnt niet mag weten wie welk medicijn of therapie hij of zij krijgt (dit noemen we dubbelblind)

Het is maar ťťn van de methoden voor een wetenschappelijk onderzoek. Er zijn nog heel veel andere methoden van onderzoeken, die ook wetenschappelijk zijn en ook als onderzoeksmethode geaccepteerd zijn.

Helaas roepen enkele wetenschappers en artsen dat deze gerandomiseerde en dubbelblinde methode van wetenschappelijk onderzoek dť enige echte wijze van onderzoeken zou zijn. Dit is onjuist en niet waar.

Mogelijk is deze methode van onderzoeken zelfs een verkeerde wijze van onderzoeken?

Mogelijk is deze methode van onderzoeken zelfs een wijze om het onderzoek opzettelijk in een bepaalde richting te sturen?

Een richting, die in het (commercieel) belang is van de onderzoeker en/of de financier van het onderzoek? Zodat op deze wijze de resultaten positief te beÔnvloeden zijn, zodat de uitkomsten gunstig zijn en zo veel geld kan worden verdiend?

Ja, als dit zo is, dan zou dit strafbaar moeten zijn. Het zou toch alleen om het belang van het zeker weten voor wetenschap en patiŽnt moeten gaan?

Wetenschap is zeker weten, althans dat zou -zeker weten- moeten zijn.

Wetenschap is het zeker willen weten en het zeker te weten willen komen.

De wijze van onderzoeken zou daarop gebaseerd moeten zijn. Het zou dan moeten betekenen dat de uitslag 100% zeker weten is, met hoogstens een marginaal verschil van de uitkomsten en resultaten.

Toch is dit niet zo.

Door het gerandomiseerd en dubbelblind onderzoek is het mogelijk dat twee onderzoeken naar hetzelfde product twee hele verschillende resultaten kan geven. Zelfs twee contra en uiterste resultaten kunnen geven.

Zo kan een onderzoek naar hoe gezond tomaten is bij het ene onderzoek uitwijzen dat die tomaat: anti kanker zou zijn. Terwijl een ander onderzoek juist kan aantonen dat die tomaat kankerverwekkend is. Hoe dat kan? Zo een groot verschil? Nu het antwoord is heel simpel: door toeval.

In het eerste onderzoek hebben ze toevallig geluk gehad. Toevallig geluk gehad dat het grootste deel van die personen die aan het onderzoek meededen, bijna allemaal de tomaat goed kunnen afbreken en geen reactie tegen tomaat op hun DNA hebben staan. En hierdoor kunnen ze alle goede en gezonde ingrediŽnten uit de tomaat vrij maken en gebruiken. Heel toevallig?

In het tweede onderzoek hebben ze toevallig pech gehad. Toevallig pech gehad dat het grootste deel van die personen die aan het onderzoek meededen, bijna allemaal de tomaat niet kunnen afbreken en of juist wel een reactie tegen tomaat op hun DNA hebben staan. En hierdoor kunnen ze de goede gezonde ingrediŽnten uit de tomaat niet vrijmaken en niet gebruiken. Maar hun immuunsysteem reageert heel heftig op die tomaat. Heel toevallig ook?

Juist, allebei heel erg toevallig. En dat zou niet zo hebben mogen zijn. Als wetenschap zeker weten moet zijn, zouden de resultaten hoogstens in de marge mogen verschillen. Dit betekent dat de resultaten dicht bij elkaar zouden moeten liggen en zeker niet zo tegenovergesteld, dus contra mogen zijn. Want welke onderzoek is nu wetenschappelijk zeker weten?

Of zou het ook zo kunnen zijn dat een van de onderzoeken gemanipuleerd is?

Stel nu dat het eerste onderzoek door een tomatenketchup fabrikant is opgezet en gefinancierd?

Tja die heeft belang bij een zo goed mogelijk positief resultaat.

Zo zou zo een onderzoek kunnen worden beÔnvloed, door eerst stiekem toch een preselectie uit te voeren.

De deelnemers worden dan eerst getest of ze op tomaat reageren en dan pas kunnen zij deelnemen in de testgroep. Zo ontstaat er een significant groot verschil tussen de resultaten van deze testgroep en de niet pregeselecteerde controle groep.

Zo zijn al veel onderzoeken gemanipuleerd, zoals de wetenschappelijke onderzoeken naar hoe schadelijk sigaretten zijn, gefinancierd en uitgevoerd door de tabaksindustrie.

Bedenk daarom altijd: wie het onderzoek financiert, heeft belang bij het resultaat van het onderzoek. Immers wiens brood men eet, wiens woord men spreekt...!